Õppejõud Õpingud Teadus ja arendustöö Rahvusvaheline koostöö Digiõpe
Tööstuspsühholoogia instituut (TPI)
• Vastuvõtt

• Master in Work and Organizational Psychology

• Konverentsid

• Psühholoogia õppetool

• Hariduspoliitika õppetool

• Halduskorralduse bakalaureuse õppekava (HAKB02) projektigrupp

• Uus magistriõppekava Personaltöö ja -arendus

Tere tulemast TTÜ tööstuspsühholoogia instituudi koduleheküljele!

Tööstuspsühholoogia instituut on Tallinna Tehnikaülikooli üks noorimaid instituute, mis loodi TTÜ Nõukogu otsusega nr. 10, 17. veebruaril 2009.a. ja käivitati 1. juulist 2009.a. Tööstuspsühholoogia instituut kuulub TTÜ sotsiaalteaduskonna koosseisu.

Tööstuspsühholoogia instituudi tegevussuundadeks on tööstuspsühholoogia (Industrial Psychology) ja inseneripsühholoogia (sh töö- ja organisatsioonipsühholoogia, inimfaktor inseneriteaduses) ja nimetatud valdkonnaga seotud psühholoogiateaduse rakenduslikud harud (sh juhtimispsühholoogia, majandus- ja äripsühholoogia, elukvaliteet sh tööelu kvaliteet) ning inseneriõppe haridus ja uued haridustehnoloogiad (sh E-õpe).

Tööstuspsühholoogia instituuti kuuluvad kolm õppetooli - psühholoogia õppetool, hariduspoliitika õppetool ja Eesit inseneripedagoogika keskus. Kõigil kolmel õppetoolil on oma ajalugu ja pikaajalised traditsioonid.

• TPI digi Raamatukogu

• Bakalaureuseõppe lõputööde juhend

• Magistriõppe lõputööde juhend

• Aine- ja lõputööde teemad

• Praktikaaruande koostamise juhis

• Praktikajuhend

• TÄIENDUSKOOLITUS

• Psühholoogia testid

• Eesti inseneripedagoogika keskus

• Dr Helen Baron

• We love our work

Õppetegevuses peame ääretult oluliseks TTÜ üleülikooliliste õppeainete õpetamist nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppe tasemel. Täna on instituudis kaks akrediteeritud õppekava: halduskorraldus (Office Administration) bakalaureuseõppekava ja tehnikaõpetaja magistriõppekava.

Alates sügisest asume TTÜ campuses Ehitajate/Akadeemia tee sotsiaalteaduste maja III korrusel.

Psühholoogiaprofessor Mare Teichmann